separator

لوح سيد يوسف سدهي – حضرت بهاءالله - محاضرات جلد ٣ ص ٣٨١ - ٣٨٢

﴿ به نام یکتا خداوند عالم دانا ﴾

ای یوسف از عرف قمیص رحمانی محروم مشاهده می شود. عجب در آن است که چشم یعقوب از نفحۀ قمیص ابن روشن شد و بصر عرفان تو بعد از تضوّعات نفحات ثوب رحمن در امکان از رمد اوهام فارغ نه. أسکنت في عقبة الوقوف بعد الّذي تصیح الأحجار أن أسرعوا إلی منظر ربّکم المختار هذا ینبغي لک إن تکون من المتفرّسین. محبوب آن که جمیع حجبات را به اسم مالک اسماء و صفات خرق نمایی و از افق سماء اقبال مقبلا إلی کعبة الجمال طالع شوی بریز اوهام را. فو الّذي أنار فجر البیان بنور اسمه الرّحمن لو تتفکّر في ما أنزلناه من قبل و أرسلنا إلیک لتنصعق و إذا تقوم تقول آمنت بمشرق أمرک و مطلع وحیک یا إله العالمین ...

OV